BERWIN od Malého vrchu

nar.18.6.2012 bon.15.3.14

CMKU/BOS/1834/12             

otec:Ch.Hooper od Půlnočního slunce

matka:Quatro Suzi od Půlnočního slunce

žihaný,bíl.znaky,volný předkus,10,3kg

Hebr Monika Jedomělice 55